UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ NIVARA

                          


                     


NAUJAM GYVENIMUI PRIKELIAME ISTORIJĄ


Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai, remonto darbai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai.


■ kompleksinė pastatų ir kultūros vertybių restauracija

■ statyba, remontas, restauravimas, rekonstrukcija, konservavimas

■ pastatų fasadų kompleksinis atnaujinimas, dažymas ir apšiltinimas

■ akmens ir plytų mūro restauravimo darbai

■ pastatų apdailos darbai

■ stalių, medienos gaminių, baldų restauravimo ir gamybos darbai


Bendrovė, kaip V. Liutkevičiaus IĮ „NIVARA“, įregistruota 1990-10-29, o 2010-04-02 perregistruota į UAB „NIVARA“. Bendrovė yra sukūrusi infrastruktūrą, užtikrinančią reikiamas sąlygas visiems statybos-gamybos procesų kokybės reikalavimams tenkinti. Infrastruktūrą sudaro: biuro patalpos, sandėliai, gamybinės stalių cecho patalpos, pagalbinės paslaugos pastoviose bei laikinose darbo vietose ( ryšiai, transportas, kt.).